O wyzwaniach stojących przed współczesnymi firmami, o cieniach i blaskach bycia przedsiębiorcą i managerem, a także o modelu współczesnego przywództwa z Kariną Popieluch – właścicielką firmy doradczo-szkoleniowej KaiZen HR – rozmawia Urszula Dziewit-Gontowska z magazynu Businesswoman & Life.

Czytaj więcej...